Центр иностранной литературы
 (056) 377-77-02
(063) 026-21-72
(096) 573-83-07

Контакты

Центр иностранной литературы

г. Днепр, ул. Троицкая 14

 (056) 377-77-02
(056) 785-07-19
(063) 026-21-72
(096) 573-83-07

e-mailcfl.book@gmail.com

Каталог
Поиск по каталогу
Укажите слова из названия книги, либо код ISBN:

Центр зі складання кембриджських іспитів

Cambridge Assessment English Level-Up

Teaching Knowledge Test

Екзамени Cambridge English — це провідна міжнародна система оцінювання, що пропонує іспити, як для вивчаючих англійську мову, так і для вчителів, що її викладають. Ці екзамени відповідають сучасним вимогам та визнані університетами, роботодавцями і державними установами у всьому світі.

Teaching Knowledge Test (TKT) — це професійний тест для викладачів англійської мови, що викладають носіям інших мов. Цей тест перевіряє знання теорії мови, навички її практичного використання, знання методики викладання мови та навички практичного застосування теорії на практиці. Знання перевіряються в форматі об'єктивних тестів, що легко оцінювати та легко складати.

Цей іспит можна складати на будь-якому етапі професійної підготовки. Сертифікат TKT може стати чудовим підґрунтям для викладацької кар'єри молодого спеціаліста, або наступним кроком у професійному розвитку для досвідченого викладача. Він підходить для вчителів молодшої, середньої та старшої шкіл, а також для викладачів вишів і тих, хто працює з дорослими.
Для складання іспиту, вчитель повинен мати рівень англійської не нижче В1!

TKT розроблений таким чином, щоб забезпечити гнучкість та доступність у виборі кваліфікацій, що перевіряються, оскільки він поділяється на модулі, що тестують окремі аспекти знання. Кандидат може обрати ті модулі, або один модуль, що відповідають його професійним потребам на даному етапі. Сертифікат надається за кожен складений модуль.

Сертифікат TKT (будь-якого модуля) є підставою для зарахування годин фахової підготовки з предмету "методика" під час проходження планових курсів в інституті післядипломної педагогічної освіти (Лист МОНУ № 1/9-495 від 26.09.2014). Також цей сертифікат визнається у всьому світі і є підтвердженням кваліфікації вчителя англійської мови.

Екзамен TKT більшою мірою спрямований на перевірку методичних знань викладача, ніж глибоке володіння мовою, тому кандидатам не доведеться під час екзамену слухати, говорити або писати розгорнутий текст.
Сертифікат НЕ підтверджує рівень володіння мовою, тільки кваліфікацію вчителя!

Екзамен TKT пропонує наступні модулі:

Core Modules (Modules 1-3)
A test of knowledge about the principles and practice of English language teaching
TKT: Module 1
Language and background to language learning and teaching
TKT: Module 2
Lesson planning and use of resources for language teaching
TKT: Module 3
Managing the teaching and learning process
Specialist modules
An introduction to specialist areas of English language teaching
TKT: CLIL (Content and Language Integrated Learning)
TKT: YL (Young Learners)

Кожен модуль перевіряє наступні знання:

TKT: Module 1
 • terms and concepts of English language teaching
 • factors underpinning the learning of English
 • a range of materials, tasks and activities for English language teaching
TKT: Module 2
 • the knowledge and skills you need to plan lessons
 • the types of assessment and resources that can guide your lesson planning
TKT: Module 3
 • teachers' and learners' language
 • classroom management
TKT: CLIL
 • the learning, thinking and language skills that learners acquire in different areas of the curriculum
 • lesson planning, the activities and resources needed to support a Content and Language Integrated Learning (CLIL) approach
 • lesson delivery and assessment in CLIL contexts
TKT: YL
 • learning and development in young learners
 • the strategies and skills required to teach young learners aged 6-12 years
 • lesson planning, the activities and resources needed to support young learners
 • lesson delivery and assessment in young learner contexts

Далі докладніше про TKT Modules 1-3

Module 1
Language and background to language learning and teaching
Кількість частин 3 частини
Тривалість 1 година 20 хвилин
Кількість питань 80 питань
Типи завдань
 • one-to-one matching (підібрати відповідний елемент до кожного питання)
 • 3/4/5-option matching (підібрати відповідний елемент до трьох, чотирьох або п'яти питань)
 • 3-option multiple choice (питання з трьома варіантами відповіді)
 • odd one out (визначити зайвий елемент)
Формат відповіді Кандидат має зафарбувати простим олівцем відповідний блок у своєму листі для відповідей (answer sheet)
Бали Кожне питання – один бал.

Цей модуль перевіряє знання загальної термінології та понять у викладанні англійської мови. Крім того, він зосереджений на чинниках, що складають фундамент для вивчення англійської мови, а також на різновидах і функціях педагогічних прийомів, якими вчитель користується для забезпечення наявності цих факторів.

Зміст екзамену TKT: Module 1
Частина Знання, що перевіряються Типи завдань
 1. Опис мови та мовних навичок

Поняття та термінологія, що описує мову (граматика, лексика, фонологія та функції).

Поняття та термінологія, що описує мовні навички та їх різновиди (напр. ознайомлювальне читання "reading for gist", вибіркове читання "scanning" etc.)

6-8 завдань,
приблизно 40 питань.
Типи завдань:
 • one-to-one matching;
 • 3/4/5-option matching;
 • 3-option multiple choice;
 • odd one out.
 1. Базис для вивчення мови
Чинники в процесі вивчення мови, наприклад:
 • мотивація;
 • вплив мови та зосередження уваги на формі;
 • роль помилки;
 • вивчення розбіжностей між першою та другою мовами;
 • характеристики учня (стилі та стратегії навчання, зрілість, минулий досвід у вивченні мови);
 • навчальні потреби.
2-3 завдання,
приблизно 15 питань.
Типи завдань:
 • one-to-one matching;
 • 3/4/5-option matching;
 • 3-option multiple choice;
 • odd one out.
 1. Базис для викладання мови
Різновиди методів, завдань і вправ у розпорядженні вчителя, наприклад:
 • презентаційні техніки та ввідні вправи;
 • практичні види діяльності та вправи для розвитку мови та мовних навичок;
 • типи та цілі оцінювання;
 • належна термінологія для опису вищенаведеного.
4-5 завдань,
приблизно 25 питань.
Типи завдань:
 • one-to-one matching;
 • 3/4/5-option matching;
 • 3-option multiple choice;
 • odd one out.

Module 2
Lesson planning and use of resources for language teaching
Кількість частин 2 частини
Тривалість 1 година 20 хвилин
Кількість питань 80 питань
Типи завдань
 • one-to-one matching (підібрати відповідний елемент до кожного питання)
 • 3/4/5-option matching (підібрати відповідний елемент до трьох, чотирьох або п'яти питань)
 • 3-option multiple choice (питання з трьома варіантами відповіді)
 • odd one out (визначити зайвий елемент)
 • sequencing (розташувати елементи у вірній послідовності)
Формат відповіді Кандидат має зафарбувати простим олівцем відповідний блок у своєму листі для відповідей (answer sheet)
Бали Кожне питання – один бал.

Цей модуль зосереджений на міркуваннях та діях вчителя під час планування уроку або серії уроків. Викладання в цьому контексті також передбачає звернення до оцінювання. Крім того, цей модуль розглядає лінгвістичні і методологічні довідкові джерела, що призначені скерувати вчителя під час планування уроків, а також різновиди і функції матеріалів і допоміжних ресурсів, що вчитель може із користю застосувати на своїх уроках. Знання якої-небудь певної книги не потрібне.

Зміст екзамену TKT: Module 2
Частина Знання, що перевіряються Типи завдань
 1. Планування та підготовка уроку або серії уроків
Планування уроків:
 • визначення та вибір завдань, що відповідають потребам учнів, етапу вивчення та типу уроку;
 • визначення різних компонентів плану уроку;
 • планування окремого уроку (або серії уроків) шляхом вибору та визначення послідовності вправ відповідно до потреб учнів і завдань уроку;
 • вибір оцінювальних заходів, що відповідають потребам учнів та етапу вивчення.
5-6 завдань,
приблизно 40 питань.
Типи завдань:
 • one-to-one matching;
 • 3/4/5-option matching;
 • 3-option multiple choice;
 • odd one out.
 • sequencing
 1. Вибір та використання ресурсів
Звернення до довідкових ресурсів за допомогою у підготовці уроку.
Вибір і використання наступного:
 • матеріали підручника;
 • додаткові матеріали та вправи;
 • допоміжні посібники для вчителя, що відповідають потребам учнів і завданням уроку.
5-7 завдань,
приблизно 40 питань.
Типи завдань:
 • one-to-one matching;
 • 3/4/5-option matching;
 • 3-option multiple choice;
 • odd one out.

Module 3
Managing the teaching and learning process
Кількість частин 2 частини
Тривалість 1 година 20 хвилин
Кількість питань 80 питань
Типи завдань
 • one-to-one matching (підібрати відповідний елемент до кожного питання)
 • 3/4/5-option matching (підібрати відповідний елемент до трьох, чотирьох або п'яти питань)
 • 3-option multiple choice (питання з трьома варіантами відповіді)
 • odd one out (визначити зайвий елемент)
Формат відповіді Кандидат має зафарбувати простим олівцем відповідний блок у своєму листі для відповідей (answer sheet)
Бали Кожне питання – один бал.

Цей модуль перевіряє знання вчителя про організацію роботи в класі із урахуванням мови використовуваної вчителем та учнями у класі, ролей, що вчитель може виконувати і способів, якими вчитель може направляти та використовувати події та взаємодію в класі.

Зміст екзамену TKT: Module 3
Частина Знання, що перевіряються Типи завдань
 1. Мова вчителя та учня у класі
Використання доречної мови для виконання ряду функцій у класі, наприклад:
 • надання інструкцій;
 • заохочення учнів;
 • спонукання до комунікації;
 • презентація нової мови;
 • визначення функцій мови учнів;
 • класифікація помилок.
6 завдань,
40 питань.
Типи завдань:
 • one-to-one matching;
 • 3/4/5-option matching;
 • 3-option multiple choice;
 • odd one out.
 1. Керування класом
Способи доступні вчителю, щоб керувати учнями та класом для забезпечення процесу навчання, наприклад:
 • організація роботи в класі;
 • ролі вчителя;
 • поділ учнів на групи;
 • виправлення помилок учнів;
 • надання відгуку, що відповідає потребам учнів і завданням уроку.
6 завдань,
40 питань.
Типи завдань:
 • one-to-one matching;
 • 3/4/5-option matching;
 • 3-option multiple choice;
 • odd one out.

Джерела та типи текстів, що використовуються в основних модулях:
 • підручники та додаткові матеріали з викладання англійської;
 • методичні посібники з викладання англійської;
 • професійні видання та журнали для вчителів англійської;
 • граматичні посібники та словники, включаючи фонематичну транскрипцію;
 • діаграми та інші візуальні засоби;
 • записи розмови в класі;
 • описи учбових ситуацій;
 • приклади учнівського письма.

Оцінки та результати

Кожен модуль оцінюється окремо і не існує сукупної оцінки. Кандидати отримують сертифікат за кожен складений модуль окремо. Кожне питання дорівнює одному балу, тож максимальна кількість балів за кожен модуль – 80. Результати представлені у вигляді чотирьох градацій. В екзамені TKT немає поняття здав або не здав. Всі учасники отримують сертифікат.

Градація результатів:
BAND 4
Це найвищий результат, що показує глибокі та виняткові знання предметної області, що перевіряється.
BAND 3
Це високий результат, що показує достатньо глибокі знання предметної області, що перевіряється.
BAND 2
Це середній результат, що показує базові але систематичні знання предметної області, що перевіряється.
BAND 1
Це найнижчий результат, що показує обмежені знання предметної області, що перевіряється.

Щоб зареєструватися на екзамен, звертайтеся в центр зі складання кембриджських іспитів Cambridge Assessment English Authorised Exam Centre "Level-Up" за адресою:

м. Дніпро, вул. Троїцька (Красна), 14
«Центр іноземної літератури»

 (056) 377-77-02, (056) 785-07-19, (063) 026-21-72, (096) 573-83-07

e-mailcfl.book@gmail.com
(096) 573-83-07
(063) 026-21-72
®  Центр иностранной литературы