Центр иностранной литературы
 (056) 377-77-02
(063) 026-21-72
(096) 573-83-07

Контакты

Центр иностранной литературы

г. Днепр, ул. Троицкая 14

 (056) 377-77-02
(056) 785-07-19
(063) 026-21-72
(096) 573-83-07

e-mailcfl.book@gmail.com

Каталог
Поиск по каталогу
Укажите слова из названия книги, либо код ISBN:

Центр зі складання кембриджських іспитів

Cambridge Assessment English Level-Up

Pre-A1 Straters, A1 Movers, A2 Flyers

Екзамени Cambridge Assessment English — це провідні міжнародні іспити, що підтверджують рівень володіння англійською мовою, відповідають сучасним вимогам та визнані університетами, роботодавцями і державними установами у всьому світі.

Ключові особливості екзаменів:
 • завдання базуються на реалістичних ситуаціях таким чином, щоб підготовка до екзамену давала учням мовні навички для реального життя
 • точно і послідовно перевіряють усі чотири мовні навички (читання, письмо, аудіювання, мовлення) разом із знанням структури мови та особливостей її вживання (Use of English)
 • заохочують до отримання позитивного навчального досвіду, а також сприятливо впливають на підвищення рівня викладання
 • справедливі до всіх кандидатів, не дивлячись на їх національність, етнічне та лінгвістичне походження, стать або фізичні вади.

Young Learners — це екзамени, спеціально розроблені для наймолодших учнів, що надають надійний та послідовний спосіб оцінки успіхів дітей у вивченні англійської мови.

Екзамен Pre-A1 Starters відповідає рівню pre-A1, згідно зі шкалою Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR), та рекомендований для дітей віком від 7 до 8 років (1-2 клас).

Екзамен A1 Movers відповідає рівню A1, згідно зі шкалою Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR), та рекомендований для дітей віком від 8 до 10 років (3-4 клас).

Екзамен A2 Flyers відповідає рівню A2, згідно зі шкалою Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR), та рекомендований для дітей віком від 9 до 12 років (4-6 клас). Цей екзамен максимально наближений за рівнем до екзамену Key for Schools, але лексика і контексти більш підходящі для молодших школярів.

Ключові особливості:
 • тести розроблені таким чином, щоб зробити навчання веселим, а екзамени психологічно комфортними для дітей
 • оцінки у вигляді "щитів" мотивують дітей працювати на досягнення найкращого результату
 • ці тести знайомлять дітей із екзаменаційним форматом і створюють підґрунтя для подальшої здачі екзаменів A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools та B2 First for Schools
 • при розробці тестів враховано програми навчання у молодшій школі та останні тенденції у педагогіці
 • враховано можливі розбіжності між англійською мовою та рідною мовою дитини
 • формує позитивний досвід складання іспитів та створює умови для успішного майбутнього дитини
Зміст екзамену Starters (приблизно 45 хв.)
Компонент
Тривалість
Зміст завдання Вміння, що перевіряються
 1. Listening
  приблизно 20 хв.
  4 частини
  20 питань
Частина 1 (5 питань). Кандидати дивляться на малюнок, що зображує людей, які виконують різні дії. Зверху та знизу розташовані імена людей. Треба прослухати діалог між дорослим та дитиною та провести лінії між іменем та правильною людиною на малюнку.
Частина 2 (5 питань). Треба прослухати розмову між дитиною і дорослим. Подано малюнок, що зображує ситуацію та п'ять питань. Треба дати відповіді на кожне питання, відповіддю може бути ім'я чи число. Числа можна писати цифрами або літерами, кожне ім'я в записі диктується по літерам, для отримання балу всі літери треба написати правильно.
Частина 3 (5 питань). Треба прослухати п'ять окремих діалогів між мовцями різного віку і статі. До кожного діалогу подано одне питання і три варіанти відповіді у вигляді малюнків, треба обрати відповідь згідно із почутим.
Частина 4 (5 питань). Треба прослухати діалог між дорослим і дитиною. Подано малюнок, на якому декілька однакових предметів зображені в різних локаціях. Треба зрозуміти про який саме предмет іде мова за його розташуванням і розфарбувати згідно із почутим.
 • здатність зрозуміти просту інформацію про людей, таких як: ім'я, стать, вік, настрій, зовнішність або дії
 • здатність розрізняти на слух слова і прийменники
 • вміння писати слова під диктовку по буквам та розрізняти числа
 • здатність виділити специфічну інформацію
 1. Reading & Writing
  20 хв.
  5 частин
  25 питань
Частина 1 (5 питань). Подано 5 малюнків, що позначають предмети, до кожного малюнку є ствердження. Якщо ствердження відповідає малюнку треба поставити галочку, якщо ні - хрестик. Твердження можуть бути як в однині, так і в множині.
Частина 2 (5 питань). Подано ситуативний малюнок та п'ять стверджень. Якщо ствердження повністю відповідає малюнку треба написати "yes", якщо ні - "no".
Частина 3 (5 питань). Подано п'ять малюнків, що позначають предмети. До кожного малюнку є літери у переплутаному порядку та рисочки, що позначають кількість літер у слові. Треба написати слово, що відповідає малюнку, використавши надані літери.
Частина 4 (5 питань). Подано текст фактичний або напівфактичний текст із п'ятьома пропусками, після тексту є вісім слів із малюнками. Треба прочитати текст та заповнити пропуски наданими словами, три з яких зайві.
Частина 5 (5 питань). Подана історія, що розповідається у трьох малюнках, до малюнків є п'ять питань. Треба самостійно відповісти на кожне питання одним словом.
 • здатність читати короткі речення та впізнавати слова
 • знання правопису різних слів із словникового запасу дитини
 • здатність читати текст, копіювати слова
 • здатність самостійно дати відповідь одним словом
 1. Speaking
  3-5 хв.
  4 частини
  (кандидати здають розмовний компонент по одному)
Частина 1. (об'єднані 2 частини) Екзаменатор вітає кандидата, питає про його ім'я.
Екзаменатор починає тест, показуючи дитині ситуативний малюнок, екзаменатор просить кандидата показати певні предмети на малюнку. Потім екзаменатор просить кандидата показати на певні три карточки із об'єктами і дає інструкції куди слід розмістити їх на ситуативному малюнку.
Частина 2. Екзаменатор ставить певні питання про ситуативний малюнок. Кандидат не тільки показує, а й розказує про малюнок.
Частина 3. Екзаменатор ставить певні питання про три карточки з об'єктами.
Частина 4. Екзаменатор ставить кандидату особисті питання, наприклад, про вік, сім'ю, школу, друзів і таке інше.
 • здатність розуміти і виконувати усні інструкції
 • здатність розуміти усні питання і відповідати на них
 • здатність відповідати на особисті питання
Зміст екзамену Movers (приблизно 65 хв.)
Компонент
Тривалість
Зміст завдання Вміння, що перевіряються
 1. Listening
  приблизно 25 хв.
  5 частини
  25 питань
Частина 1 (5 питань). Треба прослухати діалог між дорослим і дитиною. Подано малюнок, який зображує людей, що виконують різні дії. Навколо малюнку є імена цих людей. Треба провести лінію від кожного імені до людини, згідно із почутим.
Частина 2 (5 питань). Треба прослухати діалог. Подано форму або нотатки з п'ятьома пропусками. Треба заповнити кожен пропуск одним словом або числом, згідно із почутим. Для слів, що не продиктовані на записі по буквах, допускаються незначні помилки.
Частина 3 (5 питань). Треба прослухати монолог. Подано шість ілюстрованих слів або словосполучень (одне з них у якості прикладу). Також є вісім малюнків з літерами. Треба вписати відповідну літеру в квадратик поряд із ілюстрованим словом або словосполученням.
Частина 4 (5 питань). Треба прослухати п'ять окремих діалогів між мовцями різного віку і статі. До кожного діалогу подано одне питання і три варіанти відповіді у вигляді малюнків, треба обрати відповідь згідно із почутим.
Частина 5 (5 питань). Треба прослухати діалог між дорослим і дитиною, де дорослий просить дитину щось розфарбувати певним кольором або написати певне слово. Подано ситуативний малюнок, треба виконати всі інструкції, що дорослий дає дитині.
 • здатність розрізняти на слух імена і опис людини
 • здатність розрізнити специфічну інформацію
 • здатність робити короткі нотатки, писати під диктовку слова і числа
 • здатність розрізняти на слух слова, кольори та виконувати усні інструкції
 1. Reading & Writing
  30 хв.
  6 частин
  35 питань
Частина 1 (5 питань). Подано вісім малюнків із предметами і назвами цих предметів. Також є шість визначень цих предметів у випадковому порядку. Треба підібрати до кожного визначення відповідне слово і переписати його на строку біля визначення.
Частина 2 (6 питань). Подано діалог. На кожну репліку першого мовця є три варіанти відповіді другого мовця. Треба підібрати репліки другого мовця.
Частина 3 (6 питань). Подано текст із шістьма пропусками та дев'ять варіантів відповіді у вигляді підписаних малюнків (один з них наведений у якості прикладу, і ще два зайві). Треба заповнити п'ять пропусків. Шосте питання - підібрати назву для тексту із трьох варіантів.
Частина 4 (5 питань). Подано текст із п'ятьома пропусками і три варіанти відповіді на кожен пропуск. Треба заповнити пропуски.
Частина 5 (7 питань). Подано текст із трьох частин, до кожної частини є ілюстрація і декілька речень із пропусками (загалом сім речень). Треба самостійно заповнити припуски одним, двома або трьома словами, згідно із прочитаним.
Частина 6 (6 питань). Подано ситуативний малюнок, до нього є шість завдань. Доповнити два речення словом або короткою фразою, відповісти на два запитання фразою або реченням, самостійно написати два речення про малюнок.
 • здатність читати і розуміти прості речення та короткі тексти
 • здатність розуміти короткі визначення
 • здатність підібрати адекватну відповідь на подану репліку
 • здатність визначити специфічну інформацію
 • здатність завершити речення
 1. Speaking
  5-7 хв.
  4 частин
  (кандидати здають цей компонент по одному)
Частина 1. Екзаменатор вітає кандидата, питає його ім'я та вік.
Екзаменатор починає тест, показуючи дитині два схожих малюнка, що мають розбіжності. Екзаменатор просить кандидата описати чотири розбіжності.
Частина 2. Екзаменатор показує кандидату чотири послідовних малюнка, що зображують історію. Подано назву історії та імена головних героїв. Екзаменатор описує перший малюнок, потім пропонує кандидату описати три інші малюнки.
Частина 3. Екзаменатор показує кандидату чотири набори із чотирьох малюнків, де один малюнок зайвий. Екзаменатор на прикладі одного набору показує, що треба робити, і пропонує кандидату визначити зайві малюнки у трьох інших наборах та пояснити чому вони зайві.
Частина 4. Екзаменатор ставить кандидату особисті питання, наприклад, про школу, вихідні, друзів, вподобання і таке інше.
 • здатність описувати два малюнка короткими репліками
 • здатність продовжити розповідь
 • здатність виявити зайвий малюнок та пояснити своє рішення
 • здатність відповідати на особисті питання
Зміст екзамену Flyers (приблизно 75 хв.)
Компонент
Тривалість
Зміст завдання Вміння, що перевіряються
 1. Listening
  приблизно 25 хв.
  5 частини
  25 питань
Частина 1 (5 питань). Треба прослухати діалог між дорослим і дитиною. Подано малюнок, який зображує людей, що виконують різні дії. Навколо малюнку є імена цих людей. Треба провести лінію від кожного імені до людини, згідно із почутим.
Частина 2 (5 питань). Треба прослухати діалог. Подано форму або нотатки з п'ятьома пропусками. Треба заповнити кожен пропуск одним словом або числом, згідно із почутим. Для слів, що не продиктовані на записі по буквах, допускаються незначні помилки.
Частина 3 (5 питань). Треба прослухати розмову, що в основному ведеться одним мовцем. Подано список із шести слів або імен з ілюстраціями (одне з них в якості прикладу), до них є вісім малюнків, позначених літерами. До кожного слова або імені треба підібрати малюнок, згідно почутого, вписавши відповідні літери у блоки.
Частина 4 (5 питань). Треба прослухати п'ять окремих діалогів між мовцями різного віку і статі. До кожного діалогу подано одне питання і три варіанти відповіді у вигляді малюнків, треба обрати відповідь згідно із почутим.
Частина 5 (5 питань). Треба прослухати діалог між дорослим і дитиною, де дорослий просить дитину щось розфарбувати певним кольором або написати певне слово. Подано ситуативний малюнок, треба виконати всі інструкції, що дорослий дає дитині.
 • здатність розрізняти на слух імена і опис людини
 • здатність розрізнити специфічну інформацію
 • здатність робити короткі нотатки, писати під диктовку слова і числа
 • здатність розрізняти на слух слова, кольори та виконувати усні інструкції
 1. Reading & Writing
  40 хв.
  7 частин
  44 питання
Частина 1 (10 питань). Подано п'ятнадцять слів. Також є десять визначень цих предметів у випадковому порядку. Треба підібрати до кожного визначення відповідне слово і переписати його на строку біля визначення.
Частина 2 (5 питань). Подано діалог, де є репліки тільки першого мовця. Поряд є список можливих відповідей другого мовця у випадковому порядку, позначені літерами. Треба підібрати репліки другого мовця, вписуючи відповідні літери у блоки.
Частина 3 (6 питань). Подано текст із п'ятьома пропусками та дев'ять варіантів відповіді (один з них наведений у якості прикладу, і ще три зайві). Треба заповнити п'ять пропусків. Питання № 6 - підібрати назву для тексту із трьох варіантів.
Частина 4 (10 питань). Подано текст із десятьма пропусками і три варіанти відповіді на кожен пропуск. Треба заповнити пропуски.
Частина 5 (7 питань). Подано текст із ілюстрацією і сім речень із пропусками. Треба самостійно заповнити припуски одним, двома або трьома словами, згідно із прочитаним.
Частина 6 (5 питань). Подано текст (сторінка з щоденника або листа) із п'ятьома пропусками, треба самостійно заповнити кожен пропуск одним словом.
Частина 7. Подано три ситуативних малюнка. Треба скласти та записати історію (20-30 слів). На кожний малюнок виділяється 1-2 речення. Можна використовувати Past Simple або Present Continuous Tenses.
 • здатність читати і розуміти речення та більш довгі тексти
 • здатність розуміти визначення
 • здатність підібрати адекватну відповідь на подану репліку у більш довгому діалозі
 • здатність визначити специфічну інформацію
 • здатність завершити речення
 • здатність складати та записувати короткі історії з опорою на малюнки
 1. Speaking
  7-9 хв.
  4 частин
  (кандидати здають розмовний компонент по одному)
Частина 1. Екзаменатор вітає кандидата, питає його ім'я, прізвище та вік.
Екзаменатор починає тест, показуючи дитині два схожих малюнка, що мають розбіжності. Екзаменатор читає ствердження про свій малюнок, а кандидат тим часом шукає шість розбіжностей із своїм малюнком, далі він повинен описати ці розбіжності.
Частина 2. Екзаменатор ставить кандидату питання про людину, місце або предмет, базуючись на візуально-текстовій підказці. Кандидат має відповідати на питання, базуючись на своїй підказці, а потім ставити питання екзаменатору.
Частина 3. Екзаменатор показує кандидату п'ять послідовних малюнків, що зображують історію. Подано назву історії та імена головних героїв. Екзаменатор описує перший малюнок та пропонує кандидату описати чотири інші малюнки.
Частина 4. Екзаменатор ставить кандидату особисті питання, наприклад, про школу, вихідні, друзів, вподобання і таке інше.
 • здатність описувати малюнок
 • здатність відповідати на запитання та ставити питання
 • здатність продовжити розповідь
 • здатність відповідати на особисті питання

Оцінки та результати

Компонент Reading & Writing в екзаменах Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers вимагає дотримання правопису. В другій частині компоненту Listening в екзаменах A1 Movers, A2 Flyers допускаються незначні помилки у правописі. Кандидати повинні уважно виконувати інструкції та дотримуватися необхідної кількості слів. Виконані тестові роботи надсилаються в Cambridge Assessment English для оцінювання.

Результати показані в такий спосіб, щоб забезпечити позитивне враження та заохочення для учнів. Всі кандидати, що склали тест, отримують сертифікат, котрий зосереджений в першу чергу на тому, що вони можуть робити, а не на тому, чого вони не можуть. За кожний компонент екзамену можна отримати максимум п'ять щитів. Кожний щит означає певні вміння, продемонстровані кандидатом на іспиті.

Екзамени Young Learners Exams це тести, що дозволяють кожній дитині отримати свій позитивний результат. Сертифікат вселяє в дітей віру в себе і впевненість, що спонукатиме їх до нових досягнень.

Щоб зареєструватися на екзамен, звертайтеся в центр зі складання кембриджських іспитів Cambridge Assessment English Authorised Exam Centre "Level-Up" за адресою:

м. Дніпро, вул. Троїцька (Красна), 14
«Центр іноземної літератури»

 (056) 377-77-02, (056) 785-07-19, (063) 026-21-72, (096) 573-83-07

e-mailcfl.book@gmail.com
(096) 573-83-07
(063) 026-21-72
®  Центр иностранной литературы